Iolo Owen Manager of the Month

Iolo Owen Manager of the Month

By Shon Hughes
6 October
Share via
FacebookTwitter
https://www.barmouthdyffrynfc.

Accolade for Magpies Manager


ydym yn falch o gyhoeddi bod Rheolwr y Clwb Iolo Owen wedi ennill Rheolwr y Mis Cynghrair Cymru Chwaraeon Queensferry ar gyfer mis Medi.

Mewn mis a welodd ddwy fuddugoliaeth gartref i Gwalchmai yn y gwpan 2-1, a buddugoliaeth drawiadol o 3-0 i ffwrdd yn Amlwch, a cholled gul i Llanidloes yng nghwpan Cymru 1-0.

Mae Iolo Owen wedi cyflwyno'r newidiadau yn ei ail gyfnod yn Rheolwr Bermo, mae wedi cyflwyno moeseg waith wych ar ac oddi ar y cae sy'n sicr o gryfhau'r clwb yn y blynyddoedd i ddod.

Llongyfarchiadau Iolo

We are pleased to announce that Club Manager Iolo Owen has been awarded Queensferry Sports Welsh Alliance Division 2 Manager of the Month for September.

In a month that saw two victories home to Gwalchmai in the cup 2-1, and a impressive 3-0 victory away at Amlwch, and a narrow defeat to Llanidloes in the Welsh cup 1-0.

Iolo Owen has brought in the changes in his second stint an Barmouth Manager, he has brought in a great work ethic on and off the pitch which is sure to make the club stronger in the coming years.

Congratulations Iolo

Share via
FacebookTwitter
https://www.barmouthdyffrynfc.